Poradnia diabetologiczna

Uruchomiliśmy możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej z naszymi lekarzami.

Poradnia diabetologiczna

W poradni diabetologicznej w Centrum Medycznym NIWA w Głogowie Małopolskim konsultacji medycznych udziela:

lek. Łucja Wielgosz - Badełek

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

Jestem lekarzem, absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą diabetologiem, członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, członkiem
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W ramach Poradni Diabetologicznej zajmuję się diagnostyką, leczeniem i edukacją pacjentów z cukrzycą t.2, cukrzycą t.1, cukrzycą monogenową, cukrzycą ciążową, cukrzycą typu innego ( np. wtórną do chorób nowotworowych, po resekcji trzustki, cukrzycą posterydową itd.), ponadto ze stanem przedcukrzycowym jak nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy, z insulinoopornością np. przy PCOS, nadwagą,
otyłością, dodatkowo schorzeniami towarzyszącymi cukrzycy jak nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych z diabetologii i interny.

Moje doświadczenie zawodowe:

2005 – 2006r. : Szpital Zakonu Bonifratrów św Jana Grandego w Krakowie (staż podyplomowy)
2007 – 2013r. : Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie (praca w oddziale macierzystym w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w trybie rezydentury wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich oddziałowych i w szpitalnej Izbie Przyjęć)
2013r. uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych.
2013 – 2016r. : Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (pełnienie dyżurów lekarskich).
2013 – 2016r. : Oddział Rehabilitacji Neurologicznej SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (praca w oddziale).
2013 – 2015r. : Szkolenie specjalizacyjne z diabetologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med Edwarda Franka i dr n.med Alicji Milczarczyk w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
2016r. uzyskanie tytułu specjalisty diabetologii
2016 – nadal: Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (konsultacje ambulatoryjne, konsultacje diabetologiczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, szkolenia diabetologiczne dla personelu medycznego lekarskiego i pielęgniarskiego, szkolenia diabetologiczne dla studentów i pacjentów).
2016 – nadal: Poradnia Lekarza Rodzinnego „Medyk” w Rzeszowie (konsultacje pacjentów z pełnym spektrum schorzeń internistycznych).

Używając tej strony zgadzasz się na: Klauzulę RODO and Politykę plików Cookie