Rejestracja:

Poradnia diabetologiczna

ŚWIADCZYMY WIZYTY OSOBISTE W GABINETACH

Nasi specjaliści udzielają świadczeń osobiście w placówce - zapraszamy do wizyt

Poradnia diabetologiczna

W ramach Poradni Diabetologicznej zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i edukacją pacjentów z cukrzycą t. 2, cukrzycą t.1, cukrzycą monogenową, cukrzycą ciążową, cukrzycą typu innego (np. wtórną do chorób nowotworowych, po resekcji trzustki, cukrzycą posterydową itd.), ponadto ze stanem przedcukrzycowym, jak nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy, z insulinoopornością np. przy PCOS, nadwagą, otyłością, dodatkowo schorzeniami towarzyszącymi cukrzycy, jak nadciśnienie tętnicze, czy zaburzenia gospodarki lipidowej.

W poradni diabetologicznej w Centrum Medycznym NIWA w Głogowie Małopolskim konsultacji medycznych udziela:

lek. Łucja Wielgosz - Badełek

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

Lekarz, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog, członek Towarzystwa Internistów Polskich, członek
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych z diabetologii i interny.

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2006: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie (staż podyplomowy)
2007 – 2013: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie (praca w oddziale macierzystym w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w trybie rezydentury wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich oddziałowych i w szpitalnej Izbie Przyjęć)
2013 – uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych
2013 – 2016: Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (pełnienie dyżurów lekarskich)
2013 – 2016: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (praca w oddziale)
2013 – 2015: Szkolenie specjalizacyjne z diabetologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med Edwarda Franka i dr n.med Alicji Milczarczyk w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
2016 – uzyskanie tytułu specjalisty diabetologii
2016 – nadal: Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna SPZOZ MSWiA w Rzeszowie (konsultacje ambulatoryjne, konsultacje diabetologiczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, szkolenia diabetologiczne dla personelu medycznego lekarskiego i pielęgniarskiego, szkolenia diabetologiczne dla studentów i pacjentów)
2016 – nadal: Poradnia Lekarza Rodzinnego „Medyk” w Rzeszowie (konsultacje pacjentów z pełnym spektrum schorzeń internistycznych)

Używając tej strony zgadzasz się na: Klauzulę RODO and Politykę plików Cookie