Rejestracja:

Punkt pobrań:

KORONAWIRUS

Co to jest koronawirus i skąd nazwa?

Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. Część koronawirusów wywołuje u ludzi infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po poważne schorzenia, jak np. MERS (bliskowschodni zespół oddechowy) lub SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej). Ostatnio odkrytym koronawirusem jest SARS -CoV-2.

Jakie są objawy zakażenia COVID-19?

COVID – 19 to choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy temu ogólne zmęczenie. Niektórzy Pacjenci mogą mieć katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się stopniowo. U większości pacjentów (około 80%) choroba przebiega bez konieczności specjalistycznego leczenia.
Jeżeli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu a w ostatnich 14 dniach wróciłeś z zagranicy lub miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, to konieczne powiadom telefoniczne stację sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
Mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, zalecamy wszystkim Pacjentom stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2?

  • Często myj ręce: Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
  • Zachowaj bezpieczną odległość: Staraj się zachować w kontaktach bezpieczną odległość, zwłaszcza z osobami, które mają objawy infekcji dróg oddechowych np. katar, kaszel (co najmniej 2 metry).
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
  • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Unikaj korzystania z transportu publicznego.

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia możesz skonsultować TELEFONICZNIE !!!!
Nie zgłaszaj się do placówki POZ ani do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne !

 

Sanepid w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79A 35 – 040 Rzeszów
tel: 17 854 19 69 wew. 113 tel. alarmowy : 668 958 999
Centrum Medyczne w Łańcucie – Oddział Chorób Zakaźnych
Ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut Tel. centrala : +48 17224 01 00

Używając tej strony zgadzasz się na: Klauzulę RODO and Politykę plików Cookie