Rejestracja:

Punkt pobrań:

Inspektor danych osobowych

Inspektor danych osobowych

W Centrum Medycznym NIWA  funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Adwokat Wojciech Jurasz.
Kontakt do Inspektora możliwy pod adresem mailowym iodcentrummedyczne@cmniwa.pl

Używając tej strony zgadzasz się na: Klauzulę RODO and Politykę plików Cookie